Autoryzacja (autoryzacja operacji)

Autoryzacja transakcji płatniczej oznacza zgodę płatnika na realizację transakcji płatniczej. Proces niezbędny m.in. do realizacji przelewu w bankowości elektronicznej. Można dokonać jej różnymi metodami w zależności od wyboru metody autoryzacji transakcji wskazanej podczas zakładania rachunku.
Narzędzia autoryzacji operacji są niezbędne przy obsłudze konta i zabezpieczają wykonywane na nim operacje. Banki oferują różne sposoby autoryzacji jak np. kody z wiadomości SMS, autoryzacja mobilna, Token, karta kodów jednorazowych.
Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych