Konto oszczędnościowe

Konto o podwyższonym oprocentowaniu, które, w odróżnieniu od konta osobistego, nie służy do regulowania bieżących rachunków, ale do oszczędzania. Na tym koncie jednak, inaczej niż na lokacie, można dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym czasie (zwykle nie traci się przy tym odsetek).
Rachunek bankowy, którego głównym celem jest gromadzenie i pomnażanie środków pieniężnych. Od rachunku bieżącego różni się wyższym oprocentowaniem oraz mniej elastycznym dostępem do środków (co często wyraża się w wyższych opłatach za przelewy).

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych