Debet w rachunku bieżącym

Zadłużenie klienta połączone ze zgodą banku na dysponowanie przez klienta określoną kwotą środków pieniężnych z rachunku bieżącego. Kwota ta jest ograniczona limitem kredytowym.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych