Stopa procentowa

Określa wysokość odsetek od sumy pieniędzy, jako zapłaty za jej pożyczenie na określony czas. Występuje stopa procentowa stała i stopa procentowa zmienna.
Stała stopa procentowa to stopa odsetek od kredytów lub depozytów, która nie ulega zmianie podczas całego okresu umowy kredytowej lub depozytowej.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych