Zastrzeżenie karty

Trwale uniemożliwia korzystanie z karty przez użytkownika karty lub osoby trzecie na wniosek użytkownika karty lub Banku.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych