Karencja kredytowa

Okres spłaty kredytu, podczas którego kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od swojego zobowiązania.

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych