Tabela opłat i prowizji

Cennik określający odpłatność za usługi i operacje bankowe ustalony przez bank. Tabela opłat i prowizji jest umieszczana w miejscach ogólnie dostępnych, najczęściej w salach oddziałów operacyjnych banku; może być także doręczana klientom w postaci wyciągów lub w całości.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych