Oszczędności

Niewydatkowana część dochodów pieniężnych w danym okresie, stanowiąca odroczenie konsumpcji w czasie. O wysokości oszczędności decyduje skłonność do oszczędzania, czyli chęć ograniczenia konsumpcji na rzecz oszczędzania. Oznacza rezygnację z korzyści, które można osiągnąć teraz na rzecz osiągania większych profitów w przyszłości. Oszczędzanie pozwala zabezpieczyć przyszłość finansową w sytuacji spadku dochodów. Umieszczając pieniądze na lokacie lub na koncie oszczędnościowym, można osiągnąć zysk w postaci odsetek.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych