Wyciąg z rachunku bankowego

Dokument sporządzony przez oddział operacyjny banku dla posiadacza rachunku bankowego, informujący o dokonanych na tym rachunku zapisach (operacjach) i wynikającym z nich saldzie na koniec określonego dnia.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych