Zabezpieczenie kredytu

Potoczne określenie używane w praktyce, oznaczające:
1) przedmiot kredytowania, będący materialnym zabezpieczeniem zwrotu kredytu, np. zapas zbóż, na które bank udzielił kredytu sezonowego;
2) prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytu ustalane w negocjacjach między kredytobiorcą a bankiem i wymieniane w treści umowy kredytowej. Prawne zabezpieczenie kredytu zapewnia bankowi uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu jego wierzytelności od kredytobiorcy w przypadku jego niewypłacalności lub likwidacji;
3) ubezpieczenie przez bank lub kredytobiorcę terminowej spłaty kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych