Polecenie zapłaty

Forma rozliczeń bezgotówkowych i dyspozycja płatnicza udzielana bankowi (dysponowanie rachunkiem bankowym) przez wierzyciela, aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał (uznanie rachunku bankowego) nią rachunek wierzyciela.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych