Karta płatnicza

Karta służąca do dokonywania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z możliwością zaciągnięcia kredytu. Wśród bankowych kart płatniczych można wyróżnić: karty debetowe, karty kredytowe, karty typu charge, karty do bankomatów.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych