Spread walutowy

Różnica pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży waluty obcej, a także różnica pomiędzy stopami oprocentowania pobieranymi przez banki od kredytu a stopami oprocentowania, które banki płacą za obce fundusze.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych