Karta wzorów podpisów (wzór podpisu)

Dokument będący integralną częścią umowy rachunku bankowego, ustalający uprawnienia osób do dysponowania rachunkiem oraz służącym do ewidencji wzorów podpisów. W karcie wzorów podpisów zaznacza się, która z podpisanych osób upoważniona jest do jednoosobowego dysponowania rachunkiem bankowym lub wskazuje się osoby dysponujące rachunkiem łącznie. Posiadacz rachunku może zamieścić także odbitkę stempla firmowego, pod którym będą składane podpisy.
Podpis klienta złożony w banku w celu weryfikacji tożsamości przy składaniu dyspozycji bankowych.

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych