Wniosek kredytowy

Pisemne wystąpienie kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu. Wnioski kredytowe składane są zazwyczaj na formularzach bankowych przystosowanych do rodzaju kredytu, o który zabiega kredytobiorca. Wniosek kredytowy zawiera ekonomiczne uzasadnienia rodzaju i kwoty potrzebnego kredytu oraz okresu jego trwania.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych