Pełnomocnictwo do konta

Pojęcie prawne oznaczające upoważnienie innej osoby do zarządzania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym. W zależności od rodzaju pełnomocnictwa (ogólne – szczegółowe – do określonej czynności) osoba upoważniona do konta może dysponować nim tak, jak główny właściciel (z nielicznymi wyjątkami), lub mieć prawo do określonych czynności (np. tylko wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy itp.). Odpowiedzialność za działania pełnomocnika ponosi posiadacz rachunku, może on także w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych