RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania)

Powinna uwzględniać powinna wszystkie podstawowe koszty, jakie kredytobiorca będzie ponosił w związku z zawarciem umowy kredytowej. Zaliczamy do nich głównie należne odsetki, prowizje oraz składki ubezpieczeniowe (w przypadku, kiedy kredytobiorca zdecyduje się na wykupienie dodatkowej polisy). RRSO nie uwzględnia jednak opłat dodatkowych, takich jak ewentualne koszty monitów wysyłanych do klienta w związku z opóźnieniami w regulowaniu rat, opłat za kartę kredytową czy obsługę konta).

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych