Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucja powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego. Podstawowym zadaniem BFG jest ochrona środków pieniężnych należących do klientów, zgromadzonych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, a od 2013 r. także w SKOK-ach – depozyty osób fizycznych są gwarantowane do wysokości określonej ustawą, obecnie (kwiecień 2019 r.) jest to równowartość 100 tys. euro. Fundusz wspiera także polskie banki i podejmuje działania chroniące je przed upadłością.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych