Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest tradycyjną nazwą kredytów średnio- i długoterminowych, udzielanych zazwyczaj na inwestycje budowlane, rolne itp., a ich istotną cechą jest hipoteczne zabezpieczenie kredytu, które wiąże gwarancję jego spłaty z określoną nieruchomością (hipoteka). Pozwala ona bankom na zaspokojenie roszczeń z tej nieruchomości także wówczas, gdy zmieni ona właściciela, zapewniając im równocześnie pierwszeństwo przed wierzycielami kolejnych właścicieli tej nieruchomości. Stosownie do przepisów polskiego prawa cywilnego hipoteka powstaje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości, prowadzonej przez sądy rejonowe. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank udzielający kredytu.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych