Oddział operacyjny banku

Podstawowa jednostka struktury organizacyjnej banków, zajmująca się bezpośrednią obsługą klientów i realizująca samodzielne zadania. Typowy oddział operacyjny udziela kredytów, prowadzi rachunki bankowe i bankowe rozliczenia pieniężne. Może także prowadzić obsługę kasową i operacyjno-rozliczeniową oddziałów innych banków.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych