Automatyczna spłata karty

Jest to jedna z gwarancji terminowej spłaty zadłużenia z karty. Po uzgodnieniu takiej metody spłaty zadłużenia, z konta klienta będzie automatycznie pobierana kwota niezbędna do pokrycia długu na karcie, w terminie i na zasadach uzgodnionych z bankiem, np. co miesiąc.
Ustanowić tą usługę można bezpośrednio w placówce bankowej, poprzez bankowość elektroniczną lub telefonicznie. W zależności od oferty banku istnieje możliwość ustanowienia automatycznej spłaty całości zadłużenia, kwoty minimalnej lub konkretnego procentu zadłużenia. Ustanawiając taką usługę należy pamiętać, aby w dniu spłaty zadłużenia na rachunku bankowym klienta były środki pieniężne niezbędne na pokrycie długu.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych