Hasło jednorazowe, hasło startowe

Ciąg znaków ustanawiany przez bank / instytucję finansową, służący do pierwszego logowania do bankowości internetowej, mobilnej.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych