Usługa bankowości elektronicznej

Umożliwia dostęp do rachunku płatniczego przez internet. Umożliwia sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych kartą debetową lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
Usługa bankowości elektronicznej obejmuje:
a) serwis internetowy,
b) aplikację mobilną,
c) bankomat, w tym stanowisko samoobsługowe.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych