IBAN

Międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych stworzony do obsługi płatności głównie w Unii Europejskiej. W Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku kodu kraju “PL”. IBAN wymagany jest w szczególności przy przelewach SEPA.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych