Przelew bankowy

Metoda płatności bezgotówkowych polegająca na elektronicznym transferze środków między nadawcą i odbiorcą na podstawie polecenia przelewu. Nadawca przelewu zleca bankowi obciążenie swojego rachunku i przekazanie środków do odbiorcy przelewu.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych