Przelew na numer telefonu

Rodzaj przelewu bankowego, który pozwala na przekazanie pieniędzy z konta na inne konto drogą elektroniczną. Nadawca przelewu zleca bankowi obciążenie swojego rachunku i przekazanie środków do odbiorcy przelewu wskazując numer telefonu odbiorcy zamiast numeru jego rachunku bankowego. Wykonanie takiego przelewu możliwe jest tylko wówczas gdy klient Banku powiązał numer swojego telefonu z numerem rachunku bankowego.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych