Termin zapadalności

Dzień, w którym – zgodnie z umową – klient winien spłacić kredyt lub inne zobowiązanie finansowe.

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych