Kredyt konsumencki

Kredyt udzielany na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, lecz dla zaspokojenia bieżących potrzeb konsumenta, np. na zakup samochodu, mebli, sprzętu technicznego, remont mieszkania, studia, wczasy, wycieczki itp.
Kredyt bądź inne zobowiązanie np. pożyczka udzielony osobie fizycznej, tj. konsumentowi na cele prywatne, niezabezpieczony hipoteką. Kredyt konsumencki zdefiniowany jest w ustawie o kredycie konsumenckim. Ten rodzaj kredytu przyznaje konsumentowi szczególną ochronę prawną, np.: prawo do odstąpienia od umowy, otrzymania projektu umowy, wyjaśnień w przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu negatywnej weryfikacji w bazach danych (np. BIK, BR), formularza informacyjnego o kredycie konsumenckim oraz wszelkich innych wyjaśnień niezbędnych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy kredytu. Bank, udzielając kredytu konsumenckiego, zobowiązany jest do zamieszczenia w umowie kredytu znacznie większej liczby informacji (np. RRSO, całkowita kwota kredytu, całkowita kwota do zapłaty), niż w innych umowach.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych