Elixir

Elixir to pierwszy w Polsce elektroniczny system rozliczeń międzybankowych obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, który od 1994 r. umożliwia sprawną i bezpieczną realizację detalicznych zleceń płatniczych w złotych – przede wszystkim przelewów i poleceń zapłaty. System Elixir jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych