Bankowy Arbitraż Konsumencki

Podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami-klientami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych. BAK działa przy Związku Banków Polskich.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych