Konto wspólne

Rachunek prowadzony na rzecz minimum dwóch osób zwanych współwłaścicielami. W zależności od regulacji przyjętych w danym banku takie osoby nie muszą być spokrewnione, istotne jednak, aby posiadały zdolność do czynności prawnych i ten sam status dewizowy. Każdy z posiadaczy konta wspólnego posiada równy zakres praw dysponowania rachunkiem i może samodzielnie rozporządzać środkami zgromadzonymi na koncie, nie może jednak sam zmienić warunków umowy z bankiem (do tego wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli).

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych