Użytkownik rachunku

Każdy posiadacz rachunku, współposiadacz rachunku (w przypadku rachunku prowadzonego wspólnie) oraz pełnomocnik, który może korzystać z rachunku.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych