Saldo rachunku bankowego

Aktualny stan rachunku bankowego. Rozróżnia się saldo początkowe i saldo końcowe, zależnie od stanu rachunku na początek lub koniec okresu rachunkowego.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych