Poręczyciel

Osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. W przypadku zabezpieczenia kredytu poręczenie jest umową, której zawarcie następuje przez przyjęcie przez bank oświadczenia złożonego przez poręczyciela.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych