Inwestowanie

Działalność polegająca na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych w celu późniejszego uzyskania zysków. Przykładami inwestowania mogą być: zakup akcji spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych czy zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych