Express Elixir

System rozliczeń przelewów natychmiastowych obsługiwany przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Środki przekazywane w ramach Express Elixiru docierają na rachunek odbiorcy w ciągu kilku minut, jednak dostępność usługi zależy od tego, czy bank nadawcy i bank odbiorcy są uczestnikami systemu.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych