Karta debetowa

Rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Bankowe, debetowe karty płatnicze są wydawane przez banki w powiązaniu z rachunkiem bankowym danej osoby fizycznej lub prawnej. Ich posiadacz może dokonywać nimi płatności w granicach posiadanych na tym rachunku środków.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych