Odroczenie terminu płatności (moratorium)

Uzgodnienie między wierzycielem a dłużnikiem dotyczące złagodzenia warunków spłaty kredytów, obniżenia oprocentowania lub odroczenia terminu płatności.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych