Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym zabezpiecza bankowi terminowy zwrot kredytu (zabezpieczenie kredytu). Bank ustala w umowie kredytowej, że kredyt zostanie postawiony do dyspozycji kredytobiorcy pod warunkiem ubezpieczenia kredytu. Ubezpieczającym może być zarówno kredytobiorca, jak i bank, ale ubezpieczonym jest zawsze bank. Ubezpieczenie kredytu najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku braku możliwości zastosowania innych form zabezpieczenia wierzytelności banku.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych