Analiza zdolności kredytowej

Analiza przeprowadzana przez bank przed udzieleniem kredytu i w czasie trwania stosunku kredytowego. Analiza ma na celu ustalenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych