Opinia, zaświadczenie bankowe

Wydawane przez bank na żądanie właściciela rachunku bankowego oświadczenie, w którym opisane są istotne fakty związane z posiadaniem i użytkowaniem rachunku bankowego oraz ewentualnie kredytu. W zależności od konkretnej sytuacji, w opinii bankowej mogą znaleźć się następujące elementy: oświadczenie, że dla wnioskodawcy prowadzony jest rachunek bankowy od danego dnia, informacja o aktualnej wysokości salda na rachunku, informacja o średniej wysokości salda na rachunku w okresie ostatnich, np. 12 miesięcy, informacja o sumie kwot wpływających na rachunek i sumie kwot wypływających z rachunku w okresie np. ostatnich 12 miesięcy, informacja o szacowanej przez bank zdolności kredytowej wnioskodawcy, informacja o przyznanych przez bank kredytach i ich prawidłowej spłacie, informacja o braku zajęć komorniczych.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych