Konto walutowe

Depozyt bankowy prowadzony w walucie obcej, płatny na żądanie. Wszystkie operacje na takim rachunku przeprowadzane są w walucie, w związku z czym nie zachodzi potrzeba przewalutowania transakcji w walucie w jakiej prowadzone jest konto na złotówki (i odwrotnie).

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych