Międzybankowa Informacja Gospodarcza Dokumenty Zastrzeżone (MIG DZ)

Prowadzona przez Związek Banków Polskich we współpracy z Policją, baza danych o skradzionych i zagubionych dokumentach takich jak: dowody osobiste, dowody tymczasowe, paszporty polskie i zagraniczne, prawa jazdy, książeczki wojskowe, marynarskie, dowody rejestracyjne pojazdów, czeki krajowe i zagraniczne.

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych