Cesja

Przeniesienie praw własności, a także praw do roszczeń (cesja należności), na inną osobę fizyczną lub prawną. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych