Qlips

Usługa oferowana przez banki do opłacania faktur i rachunków w bankowości elektronicznej. Dane niezbędne do uregulowania należności przesyłane są od wystawcy faktury do banku i automatycznie przetwarzane w polecenie przelewu, które wymaga tylko zatwierdzenia płatności przez klienta.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych