Odstąpienie od umowy kredytu, karty kredytowej

Oznacza wycofanie się klienta z podjętej decyzji dotyczącej zawarcia umowy kredytowej. Odstąpienie od umowy, z którego w przypadku umowy kredytu można skorzystać przez 14 dni od jej podpisania. Pozwala cofnąć skutki podpisanej umowy bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy, np. specjalnych opłat czy prowizji z tego tytułu. Instytucja finansowa ma obowiązek zwrócić klientowi prowizje i opłaty, które pobrała z tytułu udzielenia kredytu. Klient zaś musi zwrócić bankowi odsetki za okres korzystania z pożyczonych pieniędzy pomiędzy podpisaniem a odstąpieniem od umowy.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych