Limit w koncie osobistym

Jest to typ kredytu umożliwiający klientowi korzystanie ze środków na rachunku przewyższających zgromadzone przez niego środki pieniężne. Kiedy środki pieniężne klienta wyczerpią się, korzysta on dalej z konta w ramach udzielonego limitu środków pieniężnych, a każdy wpływ środków pieniężnych na konto zaliczany jest na poczet debetu (spłaty kredytu udzielonego przez bank). Nazywany także kredytem w rachunku lub debetem.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych