Lokata terminowa

Depozyt bankowy, w przypadku którego pełna kwota odsetek wypłacana jest jedynie jeśli depozyt nie jest wycofywany przed końcem okresu określonego umową. Wcześniejsze wycofanie pieniędzy z banku prowadzi do utraty całości lub części należnych odsetek.
Umowa, na podstawie której klient powierza swoje środki pieniężne bankowi na ustalony okres czasu w zamian za określony zysk (odsetki), wynikający z oprocentowania lokaty. Po upływie terminu umownego instytucja finansowa wypłaca klientowi wpłacone przez niego środki wraz z odsetkami.

[Powrót do strony głównej słownika]

Lista haseł - kliknij to hasło i zobacz wideo w PJM

Opracowanie słownika w Polskim Języku Migowym dotyczącego finansów. Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, zrealizowany przez Związek Banków Polskich przy współpracy z Polskim Związkiem Głuchych