Słownik sztuki w językach migowych

Chcielibyśmy poinformować Państwa o ciekawym projekcie, który zawiera słownik pojęć dotyczący Sztuki w Polski Języku Migowym.

Wideoinfolinia dla głuchych podczas wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r.

Polski Związek Głuchych zapewnia dostępność do tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych, dzięki uruchomieniu w dniu wyborów specjalnej Wideoinfolinii.

WYBORY 2023 – bezpłatna wideoinfolinia PJM

Na czas wyborów uruchamiamy specjalnie dedykowaną wideoinfolinię dla osób głuchych.

Wybory 2023 – Wideoinfolinia PJM

Polski Związek Głuchych wychodząc naprzeciw potrzebom osób głuchych podczas procedury głosowania w wyborach powszechnych do Sejmu i Senatu w dniu 15 października br. uruchomi w tym dniu specjalnie dedykowaną wideoinfolinię dla osób głuchych.

Zapraszamy na konsultacje społeczne

Czy jesteś zainteresowany sytuacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy?
Chcesz mieć wpływ na  kształt nowych instrumentów rynku pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, które realnie poprawią ich sytuację zawodową?   
Jeśli tak, to weź udział w konsultacjach społecznych!

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby zainteresowane Polskim Językiem Migowym do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej. Serwis Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie został nieco odświeżony, zyskał nowy design oraz sporo nowoczesnych funkcjonalności.

Józef Hendzel – wspomnienie

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych wraz z pracownikami oraz społecznością Głuchych dziękujemy panu Sekretarzowi za ofiarne, pracowite życie i wspieranie środowiska osób Głuchych w całej Polsce i składamy Rodzinie serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

Wybory dostępne dla wszystkich

Chcemy zachęcić Państwa do poparcia ważnej społecznie inicjatywy – do podpisania i promowania Apelu „Wybory dostępne dla wszystkich.”

Avatar2 PJM – ankiety online

Szukamy 500 osób do badań ankietowych online. Ankiety są tłumaczone na polski język migowy, w przypadku problemów można uzyskać wsparcie regionalnych Koordynatorów, którzy będą w Oddziałach PZG.