Witamy

To jest strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat struktury i działalności PZG.
Polski Związek Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby głuche
i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych.
Celem działania jest pomoc głuchym i niedosłyszącym we wszelkich sprawach życiowych.
Zarząd Główny Polskiego Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu szefa Krajowego Biura Wyborczego przekazujemy Państwu Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący głosowania przez osoby niepełnosprawne w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja.

Spot:

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 09:01

Więcej…

 

„Nic o nas bez nas"

Debata: "Nic o nas bez nas"

W dniu 20 kwietnia odbyła się w Gdańsku debata pt. „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio”.

Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz administracji rządowej i samorządowej.

Dyskusja dotyczyła ważnych zagadnień polityki publicznej wobec niepełnosprawności oraz problemów związanych z wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, gdyż po przyjęciu przez Polskę Konwencji w 2007r. wdrażanie w życie jej postanowień następuje zbyt wolno.

Z ramienia Polskiego Związku Głuchych w debacie wzięła udział prezes Zarządu Głównego Kajetana Maciejska-Roczan oraz liczna grupa osób niesłyszących- członków Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych.

Uczestnicy debaty podpisali Apel Gdański o godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce.

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 06:37

 

Świat Ciszy - zaproszenie do współpracy

 

Życzenia-Świąteczne. Wielkanoc 2015

Życzenia Świąteczne

Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2015 08:14

 

Realizacja postulatów PZG. Postulat 5

Postulat 5: Dostosowanie mechanizmów wsparcia finansowego i pomocy społecznej dla osób głuchych i ich potrzeb
Podsumowanie działań z roku 2014.

Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2015 08:50

Więcej…

 

Strona 1 z 78

Odsłon : 970438

"Głuchy Obywatel"

Kampania Społeczna "Cichy Obywatel"

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość

Sponsorzy

Naciśnij aby przejśc do zakładki "Sponsorzy"

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


Projekt Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie III

AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE III edycja

Regulamin konkursu Aktywna młodzież 2015
Wniosek projektowy Aktywna młodzież 2015

Formularz zgłoszeniowy Aktywna młodzież 2015

Osoba do kontaktu: agnieszka.grabowska@pzg.org.plProjekt: Poczuj smak współPRACY

Naciśnij aby przejść na stronę


 

PI Zapisać ciszę

baner Signwriting

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza